2016-10-07 06:00

2016-10-07 06:00

Gång- och cykelväg tas i bruk

BENGTSFORS

Arbetet med att förbinda Bengtsfors centrum med den södra delen av tätorten har tagit ytterligare ett steg.

Peab har i veckan iordningsställt och asfalterat en gång- och cykelväg som nu löper parallellt med Strömgatan. Det handlar om en sträcka på 75 meter. Därmed kan man nu ta sig till fots eller per cykel från centrum och upp till Nordsjö färghandel.

Peab har i veckan iordningsställt och asfalterat en gång- och cykelväg som nu löper parallellt med Strömgatan. Det handlar om en sträcka på 75 meter. Därmed kan man nu ta sig till fots eller per cykel från centrum och upp till Nordsjö färghandel.