2016-09-27 12:03

2016-09-27 12:03

Vill stoppa rykten om sexuellt ofredande

BENGTSFORS

Med anledning av det sexuella ofredande som en hemtjänstpersonal utsattes för i söndags i Bengtsfors har polisen gått ut med information på sin hemsida. Detta för att motverka osanningar i den ryktesspridning som uppstod.

Så här skriver polisen:

”Under gårdagseftermiddagen (i söndags) anmälde hemtjänsten i Bengtsfors att en av deras medarbetare utsatts för ett sexuellt ofredande. En man hade utfört handlingarna i trapphuset på den adress där den aktuella medarbetaren skulle besöka en vårdtagare. Den misstänkte är identifierad som en utländsk medborgare i tjugofemårsåldern och som vistats i Sverige sedan några år.

Han bedömdes vara i behov av psykiatrisk vård och överfördes till sjukvården under gårdagskvällen. De symtom han uppvisade bedömdes av läkare inte vara så allvarliga att det motiverade sluten vård utan mannen kunde lämna sjukhuset under natten. Utredningen avseende det sexuella ofredandet fortgår och utredningsläget är gott.”

Så här skriver polisen:

”Under gårdagseftermiddagen (i söndags) anmälde hemtjänsten i Bengtsfors att en av deras medarbetare utsatts för ett sexuellt ofredande. En man hade utfört handlingarna i trapphuset på den adress där den aktuella medarbetaren skulle besöka en vårdtagare. Den misstänkte är identifierad som en utländsk medborgare i tjugofemårsåldern och som vistats i Sverige sedan några år.

Han bedömdes vara i behov av psykiatrisk vård och överfördes till sjukvården under gårdagskvällen. De symtom han uppvisade bedömdes av läkare inte vara så allvarliga att det motiverade sluten vård utan mannen kunde lämna sjukhuset under natten. Utredningen avseende det sexuella ofredandet fortgår och utredningsläget är gott.”