2016-09-01 08:18

2016-09-01 08:18

Polisens resurser räcker inte till

BENGTSFORS: Fartproblemen i Bengtsfors

De höga farterna i bostadskvarteren i Bengtsfors är ett stort irritationsmoment för många boende. Polisen har gjort en mer riktad insats efter flera klagomål, men resurserna räcker inte alltid till.

Det berättar Peter Torstensson, närpolischef.

– Vi gör hastighetskontroller i den mån vi hinner, men det är ett väldigt vanligt klagomål och vi har inte alltid tid, säger han.

Problemen med de höga hastigheterna i Bengtsfors tätort har åter kommit upp till ytan efter att boende på Kunghällsvägen reagerade på att de själva måste betala för farthinder i form av blomlådor.

Efter att boende på bland annat Åsgatan kontaktat Peter Torstensson kommer han att ha ett möte med myndighetsnämnden för att försöka få till stånd en mer varaktig lösning.

– Vi måste hitta mer tekniska lösningar på problemet, men vi måste titta på hur det ser ut och vad vi kan göra, innan vi fattar några beslut, säger Peter Torstensson.

Sten-Åke Jansson (S), ordförande i myndighetsnämnden, sa tidigare i sommar att de har en dialog med polisen och att de i höst kommer att göra fartkontroller och titta närmare på hastigheterna.

Det berättar Peter Torstensson, närpolischef.

– Vi gör hastighetskontroller i den mån vi hinner, men det är ett väldigt vanligt klagomål och vi har inte alltid tid, säger han.

Problemen med de höga hastigheterna i Bengtsfors tätort har åter kommit upp till ytan efter att boende på Kunghällsvägen reagerade på att de själva måste betala för farthinder i form av blomlådor.

Efter att boende på bland annat Åsgatan kontaktat Peter Torstensson kommer han att ha ett möte med myndighetsnämnden för att försöka få till stånd en mer varaktig lösning.

– Vi måste hitta mer tekniska lösningar på problemet, men vi måste titta på hur det ser ut och vad vi kan göra, innan vi fattar några beslut, säger Peter Torstensson.

Sten-Åke Jansson (S), ordförande i myndighetsnämnden, sa tidigare i sommar att de har en dialog med polisen och att de i höst kommer att göra fartkontroller och titta närmare på hastigheterna.

  • Jessica Eriksson