2016-08-31 15:00

2016-08-31 15:00

Bättre utrymme för eleverna

FÄRGELANDA: Modulerna är på plats

I flera år har Valboskolan 7-9 varit i stort behov av fler lektionssalar och grupprum. I somras levererades moduler där lektioner nu bedrivs, vilket underlättar för både elever och lärare.
Läs mer om modulerna i fredagstidningen och om högstadiets nya rektor, Wiveca Doyle.