2016-08-05 14:40

2016-08-05 14:40

Nya Långevi sprängs fram

BENGTSFORS: 12 000 ton berg tungt för fotbollsplanen

Arbetet med mångmiljonprojektet Långevi sportcenter är i full gång. De senaste dagarna har tusentals ton berg sprängts bort vid a-planen. Massans tyngd har orsakat en viss sättning i den gamla fotbollsplanen som ligger på myrmark. En kulvert har tagit stryk, men arbetet går vidare som planerat.

– Vi hade räknat med att planen skulle påverkas av tyngden och rörelserna, säger Jonas Hell, en av Bengtsfors IF:s representanter i ledningsgruppen för projektet.

– Det är inget dramatiskt i ett så här stort projekt som handlar om 11 till 13 miljoner kronor. Kulverten till en servicebyggnad skulle ändå byggas om, men nu blev det lite mer, säger Hell, och tillägger att skicket på kulverten ska granskas de närmaste dagarna.

Mjuk mark

Enligt Jonas Hell har man tidigare talat med folk som varit med när planen anlades, och känner till att det är en myrmark som kan ge en del problem då den är mjuk. De bergmassor som sprängs bort rör sig om 12 000 ton. En tredjedel av detta ligger nu på planen och en tredjedel ska försiktigt fraktas till den gamla grusplanen, för att inte ge mer skador.

Avsikten med sprängningarna är dels att få massor att använda till planerna och till motionsspåren, dels ska det ges utrymme för en läktare som kan bli av på sikt.

– En läktare kommer i ett senare skede. Vår förhoppning är att den ska kunna ge plats för 400 till 500 personer, säger Jonas Hell.

Stenkross

Sprängmassorna mals ned direkt på plats.

– Vi har specialiserat oss på den här typen av mindre jobb, där vi använder vår stenkross för att producera massor direkt på plats, berättar Fredrik Linder, vid företaget som utför arbetet där Peab är huvudentreprenör.

– Det sparar massor av transporter, och skonar både vägar och miljö, säger han.

Den senaste stora sprängningen ägde rum i måndags, men många hörde varken signaler eller mullret från sprängningen på särskilt långt avstånd. Troligen berodde det på att det blåste en hel del under dagen. Nu återstår, enligt Fredrik Linder, bara en mindre sprängning vid sidan av det utsprängda området.

Lyfter hela Bengtsfors

Jonas Hell är entusiastisk över arbetet som pågår:

– Folk börjar nog inse att det här är något som lyfter hela Bengtsfors, och det är roligt om detta är något som kommunen kan använda i sin marknadsföring.

– Det viktiga för oss nu är att få planen klar så att den kan användas för vintersäsongen, säger han.

Siktet är satt på att konstgräset ska vara på plats till oktober. Men Jonas Hell garderar ändå med en liten brasklapp.

– Vi är lite oroliga för tjälsättningen, och ger den problem kan det bli till våren.

Ett annat bekymmer han nämner är buskörningen på området. Nu har exempelvis motionsslingorna blivit så breda att det går att köra bil på dem. På sikt krävs åtgärder för att stoppa körningen.

I övrigt arbetar Alliansen kring fritids- och friskvårdsprojektet oförtrutet på. En ny grupp som ska arbeta med att söka mer pengar för det fortsatta arbetet har utsetts.

– Det känns väldigt kul, säger Jonas Hell.

– Vi hade räknat med att planen skulle påverkas av tyngden och rörelserna, säger Jonas Hell, en av Bengtsfors IF:s representanter i ledningsgruppen för projektet.

– Det är inget dramatiskt i ett så här stort projekt som handlar om 11 till 13 miljoner kronor. Kulverten till en servicebyggnad skulle ändå byggas om, men nu blev det lite mer, säger Hell, och tillägger att skicket på kulverten ska granskas de närmaste dagarna.

Mjuk mark

Enligt Jonas Hell har man tidigare talat med folk som varit med när planen anlades, och känner till att det är en myrmark som kan ge en del problem då den är mjuk. De bergmassor som sprängs bort rör sig om 12 000 ton. En tredjedel av detta ligger nu på planen och en tredjedel ska försiktigt fraktas till den gamla grusplanen, för att inte ge mer skador.

Avsikten med sprängningarna är dels att få massor att använda till planerna och till motionsspåren, dels ska det ges utrymme för en läktare som kan bli av på sikt.

– En läktare kommer i ett senare skede. Vår förhoppning är att den ska kunna ge plats för 400 till 500 personer, säger Jonas Hell.

Stenkross

Sprängmassorna mals ned direkt på plats.

– Vi har specialiserat oss på den här typen av mindre jobb, där vi använder vår stenkross för att producera massor direkt på plats, berättar Fredrik Linder, vid företaget som utför arbetet där Peab är huvudentreprenör.

– Det sparar massor av transporter, och skonar både vägar och miljö, säger han.

Den senaste stora sprängningen ägde rum i måndags, men många hörde varken signaler eller mullret från sprängningen på särskilt långt avstånd. Troligen berodde det på att det blåste en hel del under dagen. Nu återstår, enligt Fredrik Linder, bara en mindre sprängning vid sidan av det utsprängda området.

Lyfter hela Bengtsfors

Jonas Hell är entusiastisk över arbetet som pågår:

– Folk börjar nog inse att det här är något som lyfter hela Bengtsfors, och det är roligt om detta är något som kommunen kan använda i sin marknadsföring.

– Det viktiga för oss nu är att få planen klar så att den kan användas för vintersäsongen, säger han.

Siktet är satt på att konstgräset ska vara på plats till oktober. Men Jonas Hell garderar ändå med en liten brasklapp.

– Vi är lite oroliga för tjälsättningen, och ger den problem kan det bli till våren.

Ett annat bekymmer han nämner är buskörningen på området. Nu har exempelvis motionsslingorna blivit så breda att det går att köra bil på dem. På sikt krävs åtgärder för att stoppa körningen.

I övrigt arbetar Alliansen kring fritids- och friskvårdsprojektet oförtrutet på. En ny grupp som ska arbeta med att söka mer pengar för det fortsatta arbetet har utsetts.

– Det känns väldigt kul, säger Jonas Hell.

Fakta:

Förutom konstgräs på a-planen ska det bli elljusspår, delvis asfalterat för rörelsehindrade och andra hjulförsedda motionärer, det blir en läktare på östsidan, efter att berget har sprängts, det ska bli utegym, boulebana och en dirtebike-bana.

Projektet hade i juni säkrat inkomster på 11,7 miljoner kronor, och hoppades då dra in ännu mer i olika bidrag. Bengtsfors kommuns del är cirka sex miljoner kronor.

Källa: Dalslänningen den 31 maj 2016