2016-07-21 09:44

2016-07-21 09:44

Företag döms till böter

DALS-ED

Ett skogsföretag i Dals-Eds kommun bötfälls för en felaktig avverkning.

Företaget har, enligt domen, avverkat skog i ett biotopskyddat område utanför Hallsberg. Avverkningen kunde ha skadat naturmiljön.

Enligt riksenheten för miljö- och arbetsmål har brottet begåtts av en person i ledande ställning som hade befogenhet att företräda och fatta beslut åt företaget.

Företaget döms till att betala 25 000 kronor.

Företaget har, enligt domen, avverkat skog i ett biotopskyddat område utanför Hallsberg. Avverkningen kunde ha skadat naturmiljön.

Enligt riksenheten för miljö- och arbetsmål har brottet begåtts av en person i ledande ställning som hade befogenhet att företräda och fatta beslut åt företaget.

Företaget döms till att betala 25 000 kronor.