2016-07-14 11:03

2016-07-14 11:03

Svingån drabbad av kräftpest

HÖGSÄTER

Svingån i Högsäter har drabbats av akut kräftpest. Det var en fiskerättsägare som såg flera döda flodkräftor.

Han meddelade länsstyrelsen som samlade in kräftor och gjorde en inspektion av en sträcka av Svingån. Kräftorna skickades till Statens veternärmedicinska anstalt, SVA, som konstaterat kräftpest.

Det är därför förbjudet att fånga kräftor i Svingån. Du får heller inte flytta levande kräftor från andra sjöar och vattendrag i området eller transportera dem från området.

Du får heller inte använda fisk som bete i annat vatten än där den fångats.

Han meddelade länsstyrelsen som samlade in kräftor och gjorde en inspektion av en sträcka av Svingån. Kräftorna skickades till Statens veternärmedicinska anstalt, SVA, som konstaterat kräftpest.

Det är därför förbjudet att fånga kräftor i Svingån. Du får heller inte flytta levande kräftor från andra sjöar och vattendrag i området eller transportera dem från området.

Du får heller inte använda fisk som bete i annat vatten än där den fångats.