2016-07-12 08:44

2016-07-12 08:44

Många fler invånare 2025

DALSLAND: Hela regionen och alla kommuner beräknas få en stor befolkningstillväxt

Samtliga kommuner i Västra Götaland kommer att öka sin befolkning fram till 2025. Det menar regionen i sin prognos.

I Dalsland är det Dals-Ed och Mellerud som beräknas öka mest procentuellt sett, båda med nio procent. Åmål följer tätt därefter med åtta procent. Därefter tassar Bengtsfors på sex procent och Färgelanda på fem.

Bengtsfors kommuninformatör Sofia Magnusson berättar att invånarantalet nu är uppe i 9 700 invånare, en ökning med 100 personer sedan den 1 november 2015.

Från inget till allt

– En ökning till 10 200 år 2025 känns därför nästan lite lågt räknat, säger hon.

Samtidigt menar hon att befolkningsprognoser är väldigt svårt att göra.

– Det påverkas så mycket av politiska beslut på internationell och nationell nivå och av utvecklingen av olika konflikter i världen.

Enligt en prognos från 2013 som tidningen Dagens samhälle tog fram skulle inte Bengtsfors kommun finnas kvar 2096.

– Då hade vi ingen tillväxt över huvud taget. Nu ökar alla kommuner och det är så klart positivt. Samtidigt gäller att tänka till eftersom det blir fullt på skolor och annan verksamhet. Det gäller att anpassa på ett bra sätt, vilket vi har gjort med moduler på flera skolor och ombyggnation på Bengtsgården.

Lars Hustoft är vikarierande kommunchef i Dals-Ed. Han håller med Sofia Magnusson om det svåra i att göra befolkningsprognoser.

– Enligt vår egen prognos ökar vi inte så mycket, där tror vi på 4 900 invånare år 2045. Men det är väldigt svårt att sia om. Det såg vi i och med höstens flyktingström. Vi vet heller inte hur många av dem som kom hit som kommer att stanna, och hur många som flyttar.

I Dalsland är det Dals-Ed och Mellerud som beräknas öka mest procentuellt sett, båda med nio procent. Åmål följer tätt därefter med åtta procent. Därefter tassar Bengtsfors på sex procent och Färgelanda på fem.

Bengtsfors kommuninformatör Sofia Magnusson berättar att invånarantalet nu är uppe i 9 700 invånare, en ökning med 100 personer sedan den 1 november 2015.

Från inget till allt

– En ökning till 10 200 år 2025 känns därför nästan lite lågt räknat, säger hon.

Samtidigt menar hon att befolkningsprognoser är väldigt svårt att göra.

– Det påverkas så mycket av politiska beslut på internationell och nationell nivå och av utvecklingen av olika konflikter i världen.

Enligt en prognos från 2013 som tidningen Dagens samhälle tog fram skulle inte Bengtsfors kommun finnas kvar 2096.

– Då hade vi ingen tillväxt över huvud taget. Nu ökar alla kommuner och det är så klart positivt. Samtidigt gäller att tänka till eftersom det blir fullt på skolor och annan verksamhet. Det gäller att anpassa på ett bra sätt, vilket vi har gjort med moduler på flera skolor och ombyggnation på Bengtsgården.

Lars Hustoft är vikarierande kommunchef i Dals-Ed. Han håller med Sofia Magnusson om det svåra i att göra befolkningsprognoser.

– Enligt vår egen prognos ökar vi inte så mycket, där tror vi på 4 900 invånare år 2045. Men det är väldigt svårt att sia om. Det såg vi i och med höstens flyktingström. Vi vet heller inte hur många av dem som kom hit som kommer att stanna, och hur många som flyttar.

Antal invånare 2015 2025 Förändring

Bengtsfors 9 600 10 200 6 procent

Dals-Ed 4 800 5 200 9 procent

Färgelanda 6 500 6 800 5 procent

Mellerud 9 200 9 900 9 procent

Åmål 12 600 13 600 8 procent

Källa: Västra Götalandsregionen