2016-07-09 06:00

2016-07-14 08:53

Mindre allvarliga brott får vänta

DALSLAND: Hälften så många utredare under sommaren

Det är hälften så många poliser som utreder brott i Dalsland på sommaren som under övriga delen av året.
– Vi är just nu kort om folk och får prioritera, säger Monica Lindberg som är förundersökningsledare på polisen i Dalsland om situationen som råder under sommaren.

Polisen sommarbemanning gör att utredningar av mindre allvarliga brott får vänta. Det säger Monica Lindberg, polis i Mellerud.

– Vi har tillräckligt med uppgifter för att veta vilka det var som utförde det, men ärendet blir vilande på grund av bemanningssituationen. Vi måste prioritera de som är frihetsberövade.

Polisen har under sommaren tre utredare i Åmål och en i Mellerud.

– Det är som det är. I vanliga fall är det dubbelt så många, säger Lindberg.

Vilka konsekvenser får det här?

– Vi får ta oss an de mindre allvarliga brotten efter att semestrarna är slut i mitten av augusti. Men så här är det överallt, även i Trollhättan, Uddevalla och Strömstad.

Vilka brott bedöms som mindre allvarliga?

– Det handlar om snatterier och skadegörelser som inte är begångna av ungdomar. För om det är ungdomsbrott måste vi prioritera dessa.

Innebär det här någon risk för allmänheten?

– Jag ser inte någon sådan risk, men utredningarna tar något längre tid under sommarperioden.

Polisen sommarbemanning gör att utredningar av mindre allvarliga brott får vänta. Det säger Monica Lindberg, polis i Mellerud.

– Vi har tillräckligt med uppgifter för att veta vilka det var som utförde det, men ärendet blir vilande på grund av bemanningssituationen. Vi måste prioritera de som är frihetsberövade.

Polisen har under sommaren tre utredare i Åmål och en i Mellerud.

– Det är som det är. I vanliga fall är det dubbelt så många, säger Lindberg.

Vilka konsekvenser får det här?

– Vi får ta oss an de mindre allvarliga brotten efter att semestrarna är slut i mitten av augusti. Men så här är det överallt, även i Trollhättan, Uddevalla och Strömstad.

Vilka brott bedöms som mindre allvarliga?

– Det handlar om snatterier och skadegörelser som inte är begångna av ungdomar. För om det är ungdomsbrott måste vi prioritera dessa.

Innebär det här någon risk för allmänheten?

– Jag ser inte någon sådan risk, men utredningarna tar något längre tid under sommarperioden.