2016-06-28 08:42

2016-06-28 08:42

Bastuprojekt försenas

DALS LÅNGED

Det planerade bastubygget vid Mustadfors gästhamn försenas.

Tanken var att man skulle börja bygga bastun i sommar, men på grund av att alla bitar inte fallit på plats har Dals Långeds allmänna bastuförening beslutat att senarelägga projektet till nästa sommar.

”Vi måste lösa vissa frågor som ägande och framtida drift med mera”, skriver föreningen i ett mejl.

Tanken var att man skulle börja bygga bastun i sommar, men på grund av att alla bitar inte fallit på plats har Dals Långeds allmänna bastuförening beslutat att senarelägga projektet till nästa sommar.

”Vi måste lösa vissa frågor som ägande och framtida drift med mera”, skriver föreningen i ett mejl.