2016-06-17 16:35

2016-06-17 17:00

"Missförstånd"

BENGTSFORS: Personalen på HVB-hemmet Olympen svarar på kritiken i IVO-rapporten

Det handlar om språkförbistringar och frustrationer. Det menar personalen på HVB-hemmet Olympen i Bengtsfors som svar på den kritik som framförts mot dem av de ungdomar som bor där.

I två granskningar som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort av HVB-hemmet har några av pojkarna framfört att det från personalens sida förekommit kränkningar.

Ett exempel på detta ska ha varit ett frustrerat svar från personal som ska ha uttalat att ”du kan åka tillbaka till Afghanistan så att dom skär halsen av dig, så blir det tyst på tjatet”.

Personalen inte alls känner igen sig i detta när Dalslänningen träffar dem.

– Det har aldrig hänt något sådant. Men det talas sju olika språk här på boendet och det handlar säkert om någon form av språkförbistring. Asylprocessen tar väldigt lång tid och det troliga är att pojkarna i sin frustration har sagt något i hopp om att IVO ska hjälpa dem att få sin vilja igenom.

Personalen menar att IVO:s rapport även allmänt ger en väldigt felaktig bild av situationen på boendet.

– De allra flesta av de här killarna är väldigt bra. Vi har en god relation med dem och allt fungerar till 99 procent. Vi känner att vi utför ett viktigt jobb och därför blir det väldigt tråkigt och ledsamt när inte IVO har hört vår bild av det hela.

Varför tror ni då att pojkarna har sagt de här sakerna?

– Vi får ta hand om allt här som de bär på från sina traumatiska upplevelser på flykt undan krig och den hemska känslan att inte kunna ha med sig sin familj till det nya landet. Liksom de inte alltid enkla möten med tolk, socialsekreterare och gode män. Vi får ta hand om allt eftersom det är här som de är på kvällarna.

Maten ska enligt rapporten både boende och personal vara missnöjd med.

– Det där stämmer inte. Det är oerhört fin mat som även går ut till skolor och äldreboenden. Den är även delvis justerad efter de önskemål som pojkarna har. Men sedan finns det mat som de inte äter, vilket handlar om kulturkrockar, men även om ett beteende som vi kan se även bland svenska ungdomar. Men de får fin kost överlag med frukost, lunch, middag, kvällsmat och mellanmål.

Lokalerna anses inte lämpade för ändamålet. Vad säger ni om det?

– Alla har egna rum och kvalitetsmässigt är det här ett boende som är bättre än många andra i landet.

Socialchefen har sagt att det bor fler här än vad boendet är dimensionerat för. Varför vill inte pojkarna flytta till det nya HVB-hemmet Smedjan i Bäckefors?

– Det handlar förstås om den sociala biten, möjligheten att träffa folk och den service som finns här i Bengtsfors. Och om kommunen hade varit förberedd i tid så hade vi inte haft den här situationen.

IVO anser inte heller att ni i personalen har den kompetens som krävs. Kommentar?

– Alla har inte högskoleutbildning, men all personal ska nu få utbildning via Karlstads universitet. Men det är också svårt att få tag i personal, det finns ju folk som inte vågar jobbar här. Det har också slutat en handfull personer från HVB-hemmet under de senaste åren. Men det går inte att vara rädd. Vi har larm och vakenpersonal dygnet runt.

Det bor 36 ungdomar på HVB-hemmet Olympen. De är från Afghanistan, Somalia, Syrien, Eritrea, Mauretanien och Etiopien. Dagtid finns en personalstab på sex personer och på natten är det fyra.

En ur personalen sammanfattar situationen.

– Det här är ungdomar som på grund av krig tvingats bryta upp från sina familjer och hemländer för att komma till ett nytt land där de ska leva i ovisshet och anpassa sig till ett helt nytt samhälle. Allt detta i en ålder när man egentligen ska ut i vuxenvärlden. Det är klart att det blir frustrationer och kulturkrockar.

Personalen på HVB-hemmet Olympen vill inte ställa upp med namn och bild utan meddelar att detta är vad man samfällt tycker.

I två granskningar som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort av HVB-hemmet har några av pojkarna framfört att det från personalens sida förekommit kränkningar.

Ett exempel på detta ska ha varit ett frustrerat svar från personal som ska ha uttalat att ”du kan åka tillbaka till Afghanistan så att dom skär halsen av dig, så blir det tyst på tjatet”.

Personalen inte alls känner igen sig i detta när Dalslänningen träffar dem.

– Det har aldrig hänt något sådant. Men det talas sju olika språk här på boendet och det handlar säkert om någon form av språkförbistring. Asylprocessen tar väldigt lång tid och det troliga är att pojkarna i sin frustration har sagt något i hopp om att IVO ska hjälpa dem att få sin vilja igenom.

Personalen menar att IVO:s rapport även allmänt ger en väldigt felaktig bild av situationen på boendet.

– De allra flesta av de här killarna är väldigt bra. Vi har en god relation med dem och allt fungerar till 99 procent. Vi känner att vi utför ett viktigt jobb och därför blir det väldigt tråkigt och ledsamt när inte IVO har hört vår bild av det hela.

Varför tror ni då att pojkarna har sagt de här sakerna?

– Vi får ta hand om allt här som de bär på från sina traumatiska upplevelser på flykt undan krig och den hemska känslan att inte kunna ha med sig sin familj till det nya landet. Liksom de inte alltid enkla möten med tolk, socialsekreterare och gode män. Vi får ta hand om allt eftersom det är här som de är på kvällarna.

Maten ska enligt rapporten både boende och personal vara missnöjd med.

– Det där stämmer inte. Det är oerhört fin mat som även går ut till skolor och äldreboenden. Den är även delvis justerad efter de önskemål som pojkarna har. Men sedan finns det mat som de inte äter, vilket handlar om kulturkrockar, men även om ett beteende som vi kan se även bland svenska ungdomar. Men de får fin kost överlag med frukost, lunch, middag, kvällsmat och mellanmål.

Lokalerna anses inte lämpade för ändamålet. Vad säger ni om det?

– Alla har egna rum och kvalitetsmässigt är det här ett boende som är bättre än många andra i landet.

Socialchefen har sagt att det bor fler här än vad boendet är dimensionerat för. Varför vill inte pojkarna flytta till det nya HVB-hemmet Smedjan i Bäckefors?

– Det handlar förstås om den sociala biten, möjligheten att träffa folk och den service som finns här i Bengtsfors. Och om kommunen hade varit förberedd i tid så hade vi inte haft den här situationen.

IVO anser inte heller att ni i personalen har den kompetens som krävs. Kommentar?

– Alla har inte högskoleutbildning, men all personal ska nu få utbildning via Karlstads universitet. Men det är också svårt att få tag i personal, det finns ju folk som inte vågar jobbar här. Det har också slutat en handfull personer från HVB-hemmet under de senaste åren. Men det går inte att vara rädd. Vi har larm och vakenpersonal dygnet runt.

Det bor 36 ungdomar på HVB-hemmet Olympen. De är från Afghanistan, Somalia, Syrien, Eritrea, Mauretanien och Etiopien. Dagtid finns en personalstab på sex personer och på natten är det fyra.

En ur personalen sammanfattar situationen.

– Det här är ungdomar som på grund av krig tvingats bryta upp från sina familjer och hemländer för att komma till ett nytt land där de ska leva i ovisshet och anpassa sig till ett helt nytt samhälle. Allt detta i en ålder när man egentligen ska ut i vuxenvärlden. Det är klart att det blir frustrationer och kulturkrockar.

Personalen på HVB-hemmet Olympen vill inte ställa upp med namn och bild utan meddelar att detta är vad man samfällt tycker.

Polisanmälningar

Från den 13 september 2015 och fram till i dag meddelar polisen att det har varit 17 anmälningar på HVB-hemmet Olympen. Bland anmälningarna märks saker som ringa misshandel, skadegörelse och olaga hot.

Källa: Polisen