2016-06-10 06:00

2016-06-10 06:00

Satsning på hallen prioriteras bort

HÖGSÄTER: Ser ingen ekonomisk möjlighet i nuläget

500 000 kronor. Det är vad den politiska ledningen vill satsa i gymnastiksalen i Högsäter.
– Jag blir ledsen för barnens skull, säger idrottsläraren Conny Hansson om förslaget.
Men sista ordet är inte sagt.

I Socialdemokraternas, Liberalernas och Vänsterpartiets gemensamma förslag till investeringar år 2017-2019 finns 500 000 kronor avsatta år 2017 för att genomföra en renovering av den nuvarande gymnastiksalen i Högsäter.

Det var i höstas som det inleddes en utredning om byggnation av en anläggning för inomhusidrott för grundskola och föreningsliv i Högsäter.

Det efter att det i flera år har diskuterats fram och tillbaka hur den nuvarande gymnastikhallen ska renoveras, byggas till eller byggas om.

Misstanke om mögel

Underhållet av den nuvarande gymnastiksalen är eftersatt. Det finns misstankar om mögel i väggar och golv, salen är trång för undervisning, det saknas förrådsutrymmen och det är hög ljudnivå.

Utredningen, som blev klar i början av året, redovisade fyra olika alternativ: renovering av nuvarande byggnad, utbyggnad av nuvarande byggnad, byggnation av bollhall samt byggnation av idrottshall.

Enligt en beräkning av samhällsbyggnadssektorn kostar byggnation av en idrottshall cirka 25 miljoner kronor. Att bygga en bollhall, snäppet mindre, kostar cirka 20 miljoner och att renovera den nuvarande byggnaden kostar cirka 1,6 miljoner.

Vill ha en idrottshall

Ganska snart stod det klart att alternativ två inte var aktuellt på grund av platsbrist.

Föreningar, skolan och privatpersoner, som hade fått komma tills tals i utredningen, var alla enade om att det enda alternativet är att bygga en ny idrottshall.

Den politiska ledningen ser dock inga möjligheter till det.

– I nuläget måste vi prioritera skolan och nya förskoleavdelningar, sa Ulla Börjesson (S), vid kommunstyrelsesammanträdet i onsdags.

– Just nu har vi ingen ekonomisk möjlighet, sa Kenneth Carlsson (L).

Conny Hansson är idrottslärare och har jobbat på Högsäters skola i 26 år.

– Det är tredje gången under min tid som idrottslärare som det här diskuteras. Jag är inte förvånad om det inte händer något den här gången heller, säger han.

Han menar att den nuvarande salen inte är tillräcklig.

– Den är inte funktionsduglig till den verksamhet som den ska nyttjas till och det har den aldrig varit. Det är hög tid att Färgelanda kommun tar tag i det här, säger han.

Centerpartiet ser saken ur ett annat perspektiv. I partiets förslag till investeringar ingår en satsning om 28 miljoner kronor till en ny idrottshall i Högsäter.

– Det här har diskuterats i så många år och den nuvarande salen blir bara sämre och sämre. Den är inte funktionell för vare sig skola eller föreningsliv.

Hur ska ni finansiera det?

– Det handlar om prioriteringar och om att lätta investeringsbördan på annat håll. Vi tror att det här går att genomföra genom att till exempel inte bygga fast pengar i lokaler. Exempelvis anser vi att bristen på platser inom barnomsorgen bland annat kan lösas genom bussförskolor som kan omfatta tre avdelningar utöver de två vi redan för diskussioner om i Högsäter, säger oppositionsrådet Tobias Bernhardsson (C).

Debatt i kf

Kommunstyrelsen utsåg i onsdags den politiska ledningens förslag som huvudförslag till mål- och resursplan 2017-2019.

Kommunfullmäktige har sista ordet då ledamöterna ska debattera och fatta beslut i frågan den 22 juni.

I Socialdemokraternas, Liberalernas och Vänsterpartiets gemensamma förslag till investeringar år 2017-2019 finns 500 000 kronor avsatta år 2017 för att genomföra en renovering av den nuvarande gymnastiksalen i Högsäter.

Det var i höstas som det inleddes en utredning om byggnation av en anläggning för inomhusidrott för grundskola och föreningsliv i Högsäter.

Det efter att det i flera år har diskuterats fram och tillbaka hur den nuvarande gymnastikhallen ska renoveras, byggas till eller byggas om.

Misstanke om mögel

Underhållet av den nuvarande gymnastiksalen är eftersatt. Det finns misstankar om mögel i väggar och golv, salen är trång för undervisning, det saknas förrådsutrymmen och det är hög ljudnivå.

Utredningen, som blev klar i början av året, redovisade fyra olika alternativ: renovering av nuvarande byggnad, utbyggnad av nuvarande byggnad, byggnation av bollhall samt byggnation av idrottshall.

Enligt en beräkning av samhällsbyggnadssektorn kostar byggnation av en idrottshall cirka 25 miljoner kronor. Att bygga en bollhall, snäppet mindre, kostar cirka 20 miljoner och att renovera den nuvarande byggnaden kostar cirka 1,6 miljoner.

Vill ha en idrottshall

Ganska snart stod det klart att alternativ två inte var aktuellt på grund av platsbrist.

Föreningar, skolan och privatpersoner, som hade fått komma tills tals i utredningen, var alla enade om att det enda alternativet är att bygga en ny idrottshall.

Den politiska ledningen ser dock inga möjligheter till det.

– I nuläget måste vi prioritera skolan och nya förskoleavdelningar, sa Ulla Börjesson (S), vid kommunstyrelsesammanträdet i onsdags.

– Just nu har vi ingen ekonomisk möjlighet, sa Kenneth Carlsson (L).

Conny Hansson är idrottslärare och har jobbat på Högsäters skola i 26 år.

– Det är tredje gången under min tid som idrottslärare som det här diskuteras. Jag är inte förvånad om det inte händer något den här gången heller, säger han.

Han menar att den nuvarande salen inte är tillräcklig.

– Den är inte funktionsduglig till den verksamhet som den ska nyttjas till och det har den aldrig varit. Det är hög tid att Färgelanda kommun tar tag i det här, säger han.

Centerpartiet ser saken ur ett annat perspektiv. I partiets förslag till investeringar ingår en satsning om 28 miljoner kronor till en ny idrottshall i Högsäter.

– Det här har diskuterats i så många år och den nuvarande salen blir bara sämre och sämre. Den är inte funktionell för vare sig skola eller föreningsliv.

Hur ska ni finansiera det?

– Det handlar om prioriteringar och om att lätta investeringsbördan på annat håll. Vi tror att det här går att genomföra genom att till exempel inte bygga fast pengar i lokaler. Exempelvis anser vi att bristen på platser inom barnomsorgen bland annat kan lösas genom bussförskolor som kan omfatta tre avdelningar utöver de två vi redan för diskussioner om i Högsäter, säger oppositionsrådet Tobias Bernhardsson (C).

Debatt i kf

Kommunstyrelsen utsåg i onsdags den politiska ledningens förslag som huvudförslag till mål- och resursplan 2017-2019.

Kommunfullmäktige har sista ordet då ledamöterna ska debattera och fatta beslut i frågan den 22 juni.