2016-06-08 17:36

2016-06-08 17:36

Bättring krävs efter påstådda kränkningar

BENGTSFORS: Inspektion ställer krav på åtgärder vid Olympens HVB-hem

Det måste till förbättringar vid Olympens HVB-hem i Bengtsfors enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Flyktingpojkarna som bor där beskriver att de har blivit kränkta av personalen.

IVO menar att verksamheten vid Olympens HVB-hem har ”omfattande brister som får allvarliga konsekvenser”.

Det är efter två inspektioner och samtal med drygt 20 av de inskrivna pojkarna som det framkommit att pojkarna inte haft något att säga till om på boendet och att personal varit otrevliga och varit hotfulla.

Hårda ord

Tre av pojkarna påstår sig, efter att ha protesterat, ha blivit bemötta med meningar som:

”Du kan åka tillbaka till Afghanistan så att dom skär halsen av dig, så blir det tyst på tjatet”.

Det finns också beskrivningar om att personal hotat pojkarna med att de ska kontakta Migrationsverket så att pojkarna får avslag på asylansökan om de beter sig illa.

Vidare berättas att pojkarna inte haft kontakt med socialsekreterare trots att de varit på HVB-hemmet i fyra månader och att de fått besked om att de inte har rätt att begära tolk.

Inte rätt kompetens

Vid IVO:s inspektion uppgav intervjuad ledning, personal och de berörda pojkarna samstämmigt att den mat som serveras är av dålig kvalitet och inte anpassad efter pojkarnas behov. Samtliga uppgav också att det slängs stora mängder mat.

Vidare är de lokaler som pojkarna bor i inte ämnade för detta.

IVO anser inte heller att personalen har den kompetens som krävs och att ”kompetensbristerna är betydande”. Detta menar IVO är en av orsakerna till kvalitetsbristerna vid HVB-hemmet.

IVO kräver nu att kommunstyrelsen säkerställer så att de inskrivna ungdomarna inte utsätts för kränkningar, att ungdomarnas rätt till delaktighet tillgodoses och att de materiella förhållandena är av god kvalitet (lokaler, utrustning och mat).

– Dessutom ska kommunstyrelsen säkerställa att personalen har den kompetens som behövs för att ungdomarna ska få omsorg och vård som är respektfull och av god kvalitet.

Flyktingexplosion

Bengtsfors kommuns socialchef Lena Mossberg tror att mycket av kritiken beror på språkförbistring mellan pojkarna och personalen på boendet.

– När jag frågar personalen så är bilden en annan. Men det är väldigt tråkigt att få den här kritiken. Inte minst eftersom vi har varit prickfria vid tidigare IVO-inspektioner.

– Men antalet flyktingungdomar har exploderat under hösten då det kom hit 32 ungdomar. Vi har försökt laga efter läge, men vi har inte klarat av att uppfylla allt, säger hon.

Vill inte flytta

Lokalerna på Olympen visade sig snabbt bli för trånga. Därför startades tidigare i år ett HVB-hem på Smedjan i Bäckefors.

På Smedjan finns i dag endast fem ungdomar där det egentligen är plats för 20.

– Men det är svårt att få dem i Bengtsfors att vilja flytta dit, vilket skulle behövas för att avlasta Olympen som är dimensionerad för 20 personer, säger Lena Mossberg.

– Det är också anledningen till att vi inte längre har kunnat laga mat på plats. Men eftersom ingen är nöjd med maten, varken pojkarna eller personalen, så kommer vi att ändra på här nu och ta in personal som kan laga mat på Olympen.

IVO menar att personalen har betydande brister i sin kompetens. Vad säger du om det?

– All personal har inte rätt formell kompetens, men vi har genomfört utbildningar och kommer att fortsätta göra det för att klä upp deras kompetens. Det är det vi kan göra. Vi har svårt att hitta folk som är rätt kvalificerade.

Senast den 5 juli ska kommunstyrelsen redovisa för IVO hur bristerna har åtgärdats.

IVO menar att verksamheten vid Olympens HVB-hem har ”omfattande brister som får allvarliga konsekvenser”.

Det är efter två inspektioner och samtal med drygt 20 av de inskrivna pojkarna som det framkommit att pojkarna inte haft något att säga till om på boendet och att personal varit otrevliga och varit hotfulla.

Hårda ord

Tre av pojkarna påstår sig, efter att ha protesterat, ha blivit bemötta med meningar som:

”Du kan åka tillbaka till Afghanistan så att dom skär halsen av dig, så blir det tyst på tjatet”.

Det finns också beskrivningar om att personal hotat pojkarna med att de ska kontakta Migrationsverket så att pojkarna får avslag på asylansökan om de beter sig illa.

Vidare berättas att pojkarna inte haft kontakt med socialsekreterare trots att de varit på HVB-hemmet i fyra månader och att de fått besked om att de inte har rätt att begära tolk.

Inte rätt kompetens

Vid IVO:s inspektion uppgav intervjuad ledning, personal och de berörda pojkarna samstämmigt att den mat som serveras är av dålig kvalitet och inte anpassad efter pojkarnas behov. Samtliga uppgav också att det slängs stora mängder mat.

Vidare är de lokaler som pojkarna bor i inte ämnade för detta.

IVO anser inte heller att personalen har den kompetens som krävs och att ”kompetensbristerna är betydande”. Detta menar IVO är en av orsakerna till kvalitetsbristerna vid HVB-hemmet.

IVO kräver nu att kommunstyrelsen säkerställer så att de inskrivna ungdomarna inte utsätts för kränkningar, att ungdomarnas rätt till delaktighet tillgodoses och att de materiella förhållandena är av god kvalitet (lokaler, utrustning och mat).

– Dessutom ska kommunstyrelsen säkerställa att personalen har den kompetens som behövs för att ungdomarna ska få omsorg och vård som är respektfull och av god kvalitet.

Flyktingexplosion

Bengtsfors kommuns socialchef Lena Mossberg tror att mycket av kritiken beror på språkförbistring mellan pojkarna och personalen på boendet.

– När jag frågar personalen så är bilden en annan. Men det är väldigt tråkigt att få den här kritiken. Inte minst eftersom vi har varit prickfria vid tidigare IVO-inspektioner.

– Men antalet flyktingungdomar har exploderat under hösten då det kom hit 32 ungdomar. Vi har försökt laga efter läge, men vi har inte klarat av att uppfylla allt, säger hon.

Vill inte flytta

Lokalerna på Olympen visade sig snabbt bli för trånga. Därför startades tidigare i år ett HVB-hem på Smedjan i Bäckefors.

På Smedjan finns i dag endast fem ungdomar där det egentligen är plats för 20.

– Men det är svårt att få dem i Bengtsfors att vilja flytta dit, vilket skulle behövas för att avlasta Olympen som är dimensionerad för 20 personer, säger Lena Mossberg.

– Det är också anledningen till att vi inte längre har kunnat laga mat på plats. Men eftersom ingen är nöjd med maten, varken pojkarna eller personalen, så kommer vi att ändra på här nu och ta in personal som kan laga mat på Olympen.

IVO menar att personalen har betydande brister i sin kompetens. Vad säger du om det?

– All personal har inte rätt formell kompetens, men vi har genomfört utbildningar och kommer att fortsätta göra det för att klä upp deras kompetens. Det är det vi kan göra. Vi har svårt att hitta folk som är rätt kvalificerade.

Senast den 5 juli ska kommunstyrelsen redovisa för IVO hur bristerna har åtgärdats.