2016-06-05 12:19

2016-06-05 12:21

Markägare berömmer räddningstjänsten

KÖLVIKEN: Skogsbranden i Kölviken

En av markägarna berömmer räddningstjänsten för insatsen vid lördagens skogsbrand i Kölviken.
– Jag har fått jättebra hjälp, det har fungerat till hundra procent, säger Tron Lie.

Tidigt på lördagsmorgonen får Tron Lie ett samtal från en granne i ett närliggande område om att det brinner i skogen i Kölviken, där Tron äger skog. Han sätter sig direkt i bilen för att köra från Aramark i Norge där han bor, till Kölviken i Sverige.

När Dalslänningen pratar med honom på lördagseftermiddagen verkar han lugn. Branden är under kontroll och han har slappnat av lite, säger han:

– Jag har haft tur tidigare och inte drabbats av några bränder, och jag var lite orolig till att börja med, säger han.

Han vill inte spekulera i hur mycket han förlorat ekonomiskt men säger att virkesindustrin inte tar emot brandskadat virke på grund av askan.

Skogspartiet norr om Kölviken består mestadels av gammal skog och branden har gått i marken. Totalt handlar det om cirka 100 hektar som är förstört.

Tron Lie är mycket nöjd med räddningstjänstens insats och berömmer brandmännens insats.

– De var snabbt på plats, med tanke på avståndet, och har hela tiden hållit mig uppdaterad om vad som händer.

Ett flertal markägare följde brandförloppet noga på lördagen och många hade varit oroliga under dagen.

– Vi har intilliggande mark och ett sommarställe här nedanför, säger en av dem.

Enligt räddningstjänsten var det däremot aldrig någon fara för bebyggelsen runt omkring, och många kunde andas ut på lördagseftermiddagen när branden var under kontroll.

Tidigt på lördagsmorgonen får Tron Lie ett samtal från en granne i ett närliggande område om att det brinner i skogen i Kölviken, där Tron äger skog. Han sätter sig direkt i bilen för att köra från Aramark i Norge där han bor, till Kölviken i Sverige.

När Dalslänningen pratar med honom på lördagseftermiddagen verkar han lugn. Branden är under kontroll och han har slappnat av lite, säger han:

– Jag har haft tur tidigare och inte drabbats av några bränder, och jag var lite orolig till att börja med, säger han.

Han vill inte spekulera i hur mycket han förlorat ekonomiskt men säger att virkesindustrin inte tar emot brandskadat virke på grund av askan.

Skogspartiet norr om Kölviken består mestadels av gammal skog och branden har gått i marken. Totalt handlar det om cirka 100 hektar som är förstört.

Tron Lie är mycket nöjd med räddningstjänstens insats och berömmer brandmännens insats.

– De var snabbt på plats, med tanke på avståndet, och har hela tiden hållit mig uppdaterad om vad som händer.

Ett flertal markägare följde brandförloppet noga på lördagen och många hade varit oroliga under dagen.

– Vi har intilliggande mark och ett sommarställe här nedanför, säger en av dem.

Enligt räddningstjänsten var det däremot aldrig någon fara för bebyggelsen runt omkring, och många kunde andas ut på lördagseftermiddagen när branden var under kontroll.

  • Jessica Eriksson