2016-04-26 06:00

2016-04-26 06:00

Sjöar drabbade av pest

BENGTSFORS: Kräftfiske är förbjudet

Ett flertal sjöar och vattendrag nordväst om Bengtsfors har drabbats av akut kräftpest. Nu stoppas allt kräftfiske i två år.

Det var Askesjö fiskvårdsområde som slog larm efter att de hittat ett antal döda flodkräftor i östra delen av Askesjö nordväst om Bengtsfors. Kräftorna skickades till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för analys och kräftpest konstaterades.

Enligt Tomas Jansson vid Hushållningssällskapet Värmland, som varit på plats för att lokalisera utbrottsområdet, är just den östra delen kärnområdet för smittan, som antagligen har pågått ett tag.

Sjöarna som nu kräftpestförklarats är Askesjö, Megasjön, Håltjärnet, Gottarsbyälven, Fillingsjön, Årbolsälven samt ej namngivna vattendrag mellan aktuella sjöar och det är förbjudet att:

• fånga kräftor.

• saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor.

• använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den har fångats.

Inte heller fiskeredskap eller båtar får flyttas till andra vatten utan att först desinfekteras.

Kräftpestförklaringen gäller i två år.

Det var Askesjö fiskvårdsområde som slog larm efter att de hittat ett antal döda flodkräftor i östra delen av Askesjö nordväst om Bengtsfors. Kräftorna skickades till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för analys och kräftpest konstaterades.

Enligt Tomas Jansson vid Hushållningssällskapet Värmland, som varit på plats för att lokalisera utbrottsområdet, är just den östra delen kärnområdet för smittan, som antagligen har pågått ett tag.

Sjöarna som nu kräftpestförklarats är Askesjö, Megasjön, Håltjärnet, Gottarsbyälven, Fillingsjön, Årbolsälven samt ej namngivna vattendrag mellan aktuella sjöar och det är förbjudet att:

• fånga kräftor.

• saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor.

• använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den har fångats.

Inte heller fiskeredskap eller båtar får flyttas till andra vatten utan att först desinfekteras.

Kräftpestförklaringen gäller i två år.

  • Jessica Eriksson

Kräftpest

Kräftpesten är en algsvampssjukdom som kom till Sverige i början av 1900-talet genom import av kräftor. Cirka 97 procent av flodkräftbestånden har försvunnit sedan dess.