2016-04-23 09:34

2016-04-23 09:34

Vårdcentralerna får 7,1 miljoner

SJUKVÅRD: Kompenseras för ökad belastning i Fyrbodal

Landets vårdcentraler har fått högre belastning på grund av ökad migration. Nu får vårdcentralerna i Fyrbodalsområdet 7,1 miljoner kronor extra.

Det var den norra hälso- och sjukvårdsnämnden som beslutade om tillskottet vid sitt möte under fredagen.

Pengarna föreslås bland annat användas till att förbättra det psykiska omhändertagandet, och hindra uppkomst av psykisk ohälsa bland flyktingar.

Bakgrunden är att sjukvården bedömt att mellan 20 och 30 procent av de asylsökande flyktingarna lider av psykisk ohälsa, på grund av svåra upplevelser i samband med krig, förtryck i hemlandet och flykten från sina hem.

Pengarna fördelas utifrån hur stor andel flyktingar respektive kommun har. I Fyrbodals område har Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors, Dals-Ed, Munkedal, Vänersborg och Sotenäs störst andel asylsökande.

Det var den norra hälso- och sjukvårdsnämnden som beslutade om tillskottet vid sitt möte under fredagen.

Pengarna föreslås bland annat användas till att förbättra det psykiska omhändertagandet, och hindra uppkomst av psykisk ohälsa bland flyktingar.

Bakgrunden är att sjukvården bedömt att mellan 20 och 30 procent av de asylsökande flyktingarna lider av psykisk ohälsa, på grund av svåra upplevelser i samband med krig, förtryck i hemlandet och flykten från sina hem.

Pengarna fördelas utifrån hur stor andel flyktingar respektive kommun har. I Fyrbodals område har Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors, Dals-Ed, Munkedal, Vänersborg och Sotenäs störst andel asylsökande.