2016-04-04 16:53

2016-04-04 16:53

Grodor stoppar inte vägarbete

RÅGGÄRD

Sprickor och sänkt bärighet under tjällossningen gör att vägen vid Stommemossen och Stenerursmossen, längs vägen mot Råggärd från väg 172, behöver repareras.

Arbetet har dock försenats på grund av grodor, skriver Bohusläningen på sin hemsida.

Det är arten vanlig groda som förekommer vid mossarna och som är känslig under lek- och yngelperioden nu på våren.

Trafikverket meddelar att de kommer att vidta skyddsåtgärder och på så sätt ska inte rom eller senare utvecklingsstadier påverkas.

Arbetet har dock försenats på grund av grodor, skriver Bohusläningen på sin hemsida.

Det är arten vanlig groda som förekommer vid mossarna och som är känslig under lek- och yngelperioden nu på våren.

Trafikverket meddelar att de kommer att vidta skyddsåtgärder och på så sätt ska inte rom eller senare utvecklingsstadier påverkas.