2016-03-11 12:12

2016-03-11 12:12

NU-vården får kritik av IVO

DALSLAND

I ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, får Nu-sjukvården Västra Götalandsregionen kritik för att en patient från Dalsland inte fått den vård han behövde.

Patienten, som bland annat fick vätskedrivande medel, led av begynnande uttorkning men personal ansåg att mannen kunde behandlas i hemmet. När han tre dagar senare lades in på sjukhus hade han en sviktande njurfunktion på grund av uttorkning.

IVO bedömer att vården inte uppfyllt kraven på en god och säker vård, och att patienten på grund av sina andra sjukdomstillstånd skulle ha fått vård på ett mer kvalificerat sätt. Vidare menar de att vård i hemmet inte var förenlig med god patientsäkerhet.

Vårdgivaren får även kritik för brister i journalföring och läkemedelsordination.

Patienten, som bland annat fick vätskedrivande medel, led av begynnande uttorkning men personal ansåg att mannen kunde behandlas i hemmet. När han tre dagar senare lades in på sjukhus hade han en sviktande njurfunktion på grund av uttorkning.

IVO bedömer att vården inte uppfyllt kraven på en god och säker vård, och att patienten på grund av sina andra sjukdomstillstånd skulle ha fått vård på ett mer kvalificerat sätt. Vidare menar de att vård i hemmet inte var förenlig med god patientsäkerhet.

Vårdgivaren får även kritik för brister i journalföring och läkemedelsordination.