2016-02-15 12:10

2016-02-15 15:35

SMHI varnar för höga vattenflöden

DALSLAND: Klass 1-varning för Upperudsälven

Nu och ett par dagar framåt gäller klass 1-varning för höga flöden i Upperudsälven. Det meddelade SMHI i morse.

Varningen kommer på grund av regnet som föll i förra veckan. Det medförde att flödena i Upperudsälven ökade och förväntas hålla klass 1 nivån de närmaste dagarna.

En klass 1-varning för höga vattenflöden varnar för att mindre översvämningsproblem kan uppstå. SMHI:s varningssystem går upp till tre med allt allvarligare lägen.

Klass 1-varningen gäller om sydväst Vänern, inre Dalsland och Värmland.

Upperudsälven tillhör Göta älvs huvudavrinningsområde. Dalslands kanal följer Upperudsälvens lopp mellan sjöarna i Dalsland och Vänern.

Bland sjöarna som avvattnas av älven finns en stor del av Dalslands vattenytor, inklusive Stora Le och Foxen, Lelång och Åklång.

Varningen kommer på grund av regnet som föll i förra veckan. Det medförde att flödena i Upperudsälven ökade och förväntas hålla klass 1 nivån de närmaste dagarna.

En klass 1-varning för höga vattenflöden varnar för att mindre översvämningsproblem kan uppstå. SMHI:s varningssystem går upp till tre med allt allvarligare lägen.

Klass 1-varningen gäller om sydväst Vänern, inre Dalsland och Värmland.

Upperudsälven tillhör Göta älvs huvudavrinningsområde. Dalslands kanal följer Upperudsälvens lopp mellan sjöarna i Dalsland och Vänern.

Bland sjöarna som avvattnas av älven finns en stor del av Dalslands vattenytor, inklusive Stora Le och Foxen, Lelång och Åklång.