2016-01-14 15:42

2016-01-14 15:42

Lämnade 2 451 namnunderskrifter

UDDEVALLA: Dalslandspendel uppvaktade Kommunalförbundet Fyrbodal

2 451 personer från Dalsand och Säffle skrev från 4 december till 11 januari på Dalslandspendels namnlistor med krav på ett kvällståg från Göteborg till Säffle samt återinförande av direkttåg på morgnarna.

Under torsdagen överlämnades namnlistorna till Kommunalförbundet Fyrbodals företrädare.

På bilden ses Lars-Gunnar Larsson från Dalslandspendel lämna över namnen till Martin Carling, ordförande, och Christian Martins, ansvarig handläggare för kollektivtrafikfrågor.

De tackade för den demokratiska viljeyttringen och lovade att arbeta vidare med materialet på lämpligt sätt.

Under torsdagen överlämnades namnlistorna till Kommunalförbundet Fyrbodals företrädare.

På bilden ses Lars-Gunnar Larsson från Dalslandspendel lämna över namnen till Martin Carling, ordförande, och Christian Martins, ansvarig handläggare för kollektivtrafikfrågor.

De tackade för den demokratiska viljeyttringen och lovade att arbeta vidare med materialet på lämpligt sätt.