2015-12-17 15:00

2015-12-18 09:31

Alla lämnar samarbete

DALSLAND: Dalslandskommunernas kommunalförbund

Samtliga Dalslandskommuner säger upp sitt medlemskap i Dalslandskommunernas kommunalförbund.

Det står klart sedan alla fem kommunerna haft uppe frågan till beslut på sina respektive fullmäktigen.

Framförallt är det Åmål som vid flera tillfällen meddelat att man ansett den nuvarande organisationen spelat ut sin roll.

Men Åmål är fortfarande, i likhet med de övriga Dalslandskommunerna, positiva till ett fortsatt i samarbete i någon annan form.

Vad som kommer att hända är dock högst oklart.

– Vi kommer att ha en diskussion om det framöver. Det kan mycket väl bli så att Dalslandskommunernas kommunalförbund ombildas, men det finns även andra möjligheter, säger Jan Leander (L), fullmäktiges ordförande i Bengtsfors.

Samtliga kommuner är eniga om att man kommer att behöva fortsätta samarbeta med några eller samtliga områden som i dag inryms under organisationen, däribland miljö och energi, bibliotek, inköp, bibliotek och telefoni.

Det nuvarande samarbetet kommer att löpa vidare under 2016 för att sedan upphöra den 1 januari 2017.

Det står klart sedan alla fem kommunerna haft uppe frågan till beslut på sina respektive fullmäktigen.

Framförallt är det Åmål som vid flera tillfällen meddelat att man ansett den nuvarande organisationen spelat ut sin roll.

Men Åmål är fortfarande, i likhet med de övriga Dalslandskommunerna, positiva till ett fortsatt i samarbete i någon annan form.

Vad som kommer att hända är dock högst oklart.

– Vi kommer att ha en diskussion om det framöver. Det kan mycket väl bli så att Dalslandskommunernas kommunalförbund ombildas, men det finns även andra möjligheter, säger Jan Leander (L), fullmäktiges ordförande i Bengtsfors.

Samtliga kommuner är eniga om att man kommer att behöva fortsätta samarbeta med några eller samtliga områden som i dag inryms under organisationen, däribland miljö och energi, bibliotek, inköp, bibliotek och telefoni.

Det nuvarande samarbetet kommer att löpa vidare under 2016 för att sedan upphöra den 1 januari 2017.