2015-12-05 21:44

2015-12-05 21:44

Klass 3-varning för extremt höga vattenflöden

DALSLAND

SMHI har utfärdat en klass 3-varning för extremt höga vattenflöden i nedre delarna av Dalsland.

Klass 3-varningen sträcker sig upp till Färgelanda. Även längre upp i Dalsland väntas höga vattenflöden, men här klassas det bara som en klass 1-varning.

Det väntas komma uppåt 60 mm regn under dagen och ytterligare 10-15 mm under söndagen.

Detta i kombination med redan fuktiga marker kan ge flöden motsvarande varningsklass 3 extremt höga flöden i små vattendrag. Flödena väntas börja stiga under och efter dagens förväntade regn och kan nå varningsklass 3 under söndagen.

Kulmen väntas ske under söndag eller måndag. I sjörika vattendrag kan kulmen fördröjas ytterligare några dagar.

Flödesminskningens hastighet varierar beroende på vattendrag och i de långsammaste vattendragen kan det vara fortsatt varningsklass 3 extremt höga flöden till mitten av kommande vecka och varningsklass 2 under ytterligare några dagar.

Klass 3-varningen sträcker sig upp till Färgelanda. Även längre upp i Dalsland väntas höga vattenflöden, men här klassas det bara som en klass 1-varning.

Det väntas komma uppåt 60 mm regn under dagen och ytterligare 10-15 mm under söndagen.

Detta i kombination med redan fuktiga marker kan ge flöden motsvarande varningsklass 3 extremt höga flöden i små vattendrag. Flödena väntas börja stiga under och efter dagens förväntade regn och kan nå varningsklass 3 under söndagen.

Kulmen väntas ske under söndag eller måndag. I sjörika vattendrag kan kulmen fördröjas ytterligare några dagar.

Flödesminskningens hastighet varierar beroende på vattendrag och i de långsammaste vattendragen kan det vara fortsatt varningsklass 3 extremt höga flöden till mitten av kommande vecka och varningsklass 2 under ytterligare några dagar.