2015-12-04 06:00

2015-12-04 06:00

Laxarby Taxi stoppas

BENGTSFORS: Västtrafik bryter avtalet

Västtrafik har sagt upp färdtjänstavtalet med Laxarby Taxi. Anledningen är att bolaget har skulder till det allmänna, vilket inte är tillåtet enligt avtalet med Västtrafik.

– Vi har alltid varit nöjda med hur de har skött sig och utfört sina resor, säger Gunilla Wicktor på Västtrafiks presstjänst. Men det står klart och tydligt i avtalet att man inte får ha skulder till det allmänna. Detta har skett vid upprepade tillfällen, och nu kände vi att vi inte kan försvara detta längre.

Avtalet upphör att gälla den 1 januari 2016, och Västtrafik genomför nu en snabb direktupphandling för att ha ett annat bolag på plats i tid.

Enligt obekräftade uppgifter till Dalslänningen ska Laxarby Taxi ha varslat personalen om uppsägning, men ska samtidigt arbeta på en lösning. Dalslänningen har sökt företrädare för bolaget utan att lyckas.

– Vi har alltid varit nöjda med hur de har skött sig och utfört sina resor, säger Gunilla Wicktor på Västtrafiks presstjänst. Men det står klart och tydligt i avtalet att man inte får ha skulder till det allmänna. Detta har skett vid upprepade tillfällen, och nu kände vi att vi inte kan försvara detta längre.

Avtalet upphör att gälla den 1 januari 2016, och Västtrafik genomför nu en snabb direktupphandling för att ha ett annat bolag på plats i tid.

Enligt obekräftade uppgifter till Dalslänningen ska Laxarby Taxi ha varslat personalen om uppsägning, men ska samtidigt arbeta på en lösning. Dalslänningen har sökt företrädare för bolaget utan att lyckas.