2015-12-01 12:57

2015-12-01 12:57

Anmäler sig själv

BÄCKEFORS: Vårcentral missade borrelia

Vårdcentralen på Dalslands sjukhus i Bäckefors anmäler sig själv enligt Lex Maria efter att ha misslyckats med att diagnostisera en patient med Borrelia.

Patienten hade sökt vård flera gånger och klagat över rodnad och svullnad som uppstått efter ett insektsbett. Bettet ska också ha gett upphov till smärta som stört nattsömnen.

Patienten ska ha nekat till att ha blivit fästingbiten.

Det slutade med att patienten sökte akutvård på sjukhus och i samband med det fick ansiktsförlamning. Borrelia utreddes och behandlades, men patienten har kvarstående restsymtom.

Händelsen ska ha gett patienten en allvarlig vårdskada, enligt anmälan.

Patienten hade sökt vård flera gånger och klagat över rodnad och svullnad som uppstått efter ett insektsbett. Bettet ska också ha gett upphov till smärta som stört nattsömnen.

Patienten ska ha nekat till att ha blivit fästingbiten.

Det slutade med att patienten sökte akutvård på sjukhus och i samband med det fick ansiktsförlamning. Borrelia utreddes och behandlades, men patienten har kvarstående restsymtom.

Händelsen ska ha gett patienten en allvarlig vårdskada, enligt anmälan.