2015-11-23 10:25

2015-11-23 10:25

Bra på hålla rent

BENGTSFORS: Bengtsfors och Mellerud

Mellerud 49:a, Bengtsfors 51:a, men övriga Dalslandskommuner på betydligt sämre placeringar.

När stiftelsen Håll Sverige Rent rankar kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning är spännvidden stor.

Färgelanda hamnar på plats 111, Åmål på plats 249 och Dals-Ed på plats 281 av landets 290 kommuner.

Håll Sverige Rent har gjort en bedömning efter svaren i en enkät, eventuella skräpplockardagar och andelen Grön flagg hos skolor och förskolor.

Bengtsfors och Melleruds kommuner är medlemmar i stiftelsen Håll Sverige Rent.

När stiftelsen Håll Sverige Rent rankar kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning är spännvidden stor.

Färgelanda hamnar på plats 111, Åmål på plats 249 och Dals-Ed på plats 281 av landets 290 kommuner.

Håll Sverige Rent har gjort en bedömning efter svaren i en enkät, eventuella skräpplockardagar och andelen Grön flagg hos skolor och förskolor.

Bengtsfors och Melleruds kommuner är medlemmar i stiftelsen Håll Sverige Rent.