2015-11-17 06:00

2015-11-17 06:00

"Inför korttids på sjukhuset"

BENGTSFORS: Per Jonsson (C)

Per Jonsson (C) vill se ett införande av ett korttidsboende på Dalslands sjukhus. Samtidigt avvisar han ett annat borgerligt oppositionsparti, Moderaternas förslag, om en skattesänkning.

Jonsson ville att förslaget om ett korttidsboende skulle tas med i Bengtsfors kommuns budget för 2016.

Beslutet blev att sociala utskottet ska undersöka vilka möjligheter som finns.

– Tråkigt, men jag hyser ändå visst hopp för förslaget eftersom det nu ska utredas, säger Jonsson.

– Vi bör ta tillvara på sjukhuset, frågan om dess framtid rinner ifrån oss om vi inte agerar. Det är viktigt Dalslandskommunerna pratar sig samman här.

Däremot antogs hans förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en femårig finansiell plan utifrån olika scenarier när det gäller investeringstakten.

– Det är viktigt att inte investeringsnivån blir för hög.

Han ger kommunrevisorerna rätt i den kritik som de tidigare framfört i ärendet.

– Fullmäktige behöver få en bättre översikt och bild av hur det ser ut.

Vad säger du om Moderaternas förslag om en skattesänkning?

– I det relativt ansträngda läge vi har är det inte lämpligt med skattesänkningar eller besparingar. Det är viktigare att servicen hålls uppe i äldreomsorg och barnomsorg där belastningen är hög, säger Per Jonsson.

Jonsson ville att förslaget om ett korttidsboende skulle tas med i Bengtsfors kommuns budget för 2016.

Beslutet blev att sociala utskottet ska undersöka vilka möjligheter som finns.

– Tråkigt, men jag hyser ändå visst hopp för förslaget eftersom det nu ska utredas, säger Jonsson.

– Vi bör ta tillvara på sjukhuset, frågan om dess framtid rinner ifrån oss om vi inte agerar. Det är viktigt Dalslandskommunerna pratar sig samman här.

Däremot antogs hans förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en femårig finansiell plan utifrån olika scenarier när det gäller investeringstakten.

– Det är viktigt att inte investeringsnivån blir för hög.

Han ger kommunrevisorerna rätt i den kritik som de tidigare framfört i ärendet.

– Fullmäktige behöver få en bättre översikt och bild av hur det ser ut.

Vad säger du om Moderaternas förslag om en skattesänkning?

– I det relativt ansträngda läge vi har är det inte lämpligt med skattesänkningar eller besparingar. Det är viktigare att servicen hålls uppe i äldreomsorg och barnomsorg där belastningen är hög, säger Per Jonsson.