2015-11-17 06:00

2015-11-17 06:00

Extra julstöd till utsatta barnfamiljer

BENGTSFORS

I likhet med tidigare år beslutar Bengtsfors kommun även inför julen 2015 att ge ett extra ekonomiskt bistånd till barnfamiljer med sämre ekonomi.

Stödet, består av 500 kronor per barn, och ska gå till familjer som under minst ett år sammanhängande haft försörjningsstöd.

Samtidigt beslutar kommunstyrelsen att inrätta ett extra ekonomiskt stöd permanent inför julen 2016. Beloppet ska utgå från familjens samlade inkomster kopplat till Konsumentprisindex.

Förslaget kom från Susanne Öhrn (S). Stig Bertilsson (M) och Jerker Johansson (C) yrkade på avslag och reserverade sig.

Stödet, består av 500 kronor per barn, och ska gå till familjer som under minst ett år sammanhängande haft försörjningsstöd.

Samtidigt beslutar kommunstyrelsen att inrätta ett extra ekonomiskt stöd permanent inför julen 2016. Beloppet ska utgå från familjens samlade inkomster kopplat till Konsumentprisindex.

Förslaget kom från Susanne Öhrn (S). Stig Bertilsson (M) och Jerker Johansson (C) yrkade på avslag och reserverade sig.