2015-11-04 09:38

2015-11-04 09:38

Gehör för motion om landsbygdsutveckling

BENGTSFORS

Therese Karlsson fick gehör hos fullmäktige för sin motion om att Bengtsfors kommun bör arbeta fram en utvecklingsplan för landsbygden.

Utifrån denna plan ska ett arbete inledas för att tillsammans med byalag, företag, föreningar och andra aktörer inleda ett arbete för att stärka landsbygdens röst.

Till processen bedömer kommunen att det kan vara aktuellt att söka finansiering från Västra Götalandsregionen eller lokalt ledd utveckling genom EU-projektet Leader.

Kommunens tjänstemän får nu i uppdrag att förbereda ett möte med utvecklingsgrupper och byalag med flera i avsikt att påbörja processen med att ta fram en landsbygdsutvecklingsplan.

Utifrån denna plan ska ett arbete inledas för att tillsammans med byalag, företag, föreningar och andra aktörer inleda ett arbete för att stärka landsbygdens röst.

Till processen bedömer kommunen att det kan vara aktuellt att söka finansiering från Västra Götalandsregionen eller lokalt ledd utveckling genom EU-projektet Leader.

Kommunens tjänstemän får nu i uppdrag att förbereda ett möte med utvecklingsgrupper och byalag med flera i avsikt att påbörja processen med att ta fram en landsbygdsutvecklingsplan.