2015-10-29 15:16

2015-10-29 15:16

Inga tillfälliga asylplatser

BENGTSFORS

Bengtsfors kommunstyrelses allmänna utskott fattade på torsdagen ett formellt beslut att inte ställa några evakueringsplatser till Migrationsverkets förfogande.

Anledningen är att kommunen skulle vara tvungen att stå för all bemanning själv, vilket man inte anser sig klara av i dag. Kommunen har tidigare tagit emot många ensamkommande barn och asylsökande, och har enligt kommunens hemsida ”svårt att bemanna såväl befintlig som ny verksamhet”.

Kommunens krisledningsgrupp har dock fått i uppdrag att fortsätta undersöka bemanning och lokaler med ideella organisationer.

Anledningen är att kommunen skulle vara tvungen att stå för all bemanning själv, vilket man inte anser sig klara av i dag. Kommunen har tidigare tagit emot många ensamkommande barn och asylsökande, och har enligt kommunens hemsida ”svårt att bemanna såväl befintlig som ny verksamhet”.

Kommunens krisledningsgrupp har dock fått i uppdrag att fortsätta undersöka bemanning och lokaler med ideella organisationer.