2016-09-05 06:00

2016-09-05 06:00

Glashuset Rosenbad

Bubbel från Byrån:

Frågan som återstår är således huruvida regeringen antingen inte själva begrep detta eller om den förstod vad den gjorde och medvetet ljög om det hela, undrar Byrån.

Regeringen fortsätter att svinga vilt mot Sverigedemokraterna i hopp om att stoppa Socialdemokraternas väljartapp till partiet. Samtidigt skryter regeringen om att ha kraftigt minskat kostnaderna för invandringen.

Som om inte detta vore nog ska besparingarna möjliggöra ökade satsningar på biståndet. Regeringen är noga med att slå mynt av sin humanitära storhet. Byrån ser fram emot att höra statsminister Stefan Löfven (S) förklara på vilket sätt detta skiljer sig från SD:s politik.

Solklart, Fridolin!

Tack vare EU-kommissionen har det uppenbarats att den rödgröna regeringen i fråga om anledningen att straffskatten på solcellsanläggningar infördes höll sig med ett väl löst förhållande till sanningen. Det sades vara på grund av EU-krav, vilket alltså har visat sig vara direkt felaktigt.

Frågan som återstår är således huruvida regeringen antingen inte själva begrep detta eller om den förstod vad den gjorde och medvetet ljög om det hela. I klarspråk gäller det om regeringen är korkad eller ond. Byrån avhåller sig från vidare spekulation i frågan men konstaterar att man inte nödvändigtvis måste välja.

Fasta principer

Cirkusen kring Göteborgs bokmässa och huruvida högerextrema Nya Tider ska få ställa ut där eller inte har varit mer än lovligt snurrig. I begynnelsen avtalade parterna om att Nya Tider skulle delta med en monter. Det var en principfråga från mässarrangörens sida, inte minst då årets mässa har temat yttrandefrihet. Sedan blev det ett debattörsuppror på Twitter som menade att bokmässan nu blivit en brun verksamhet.

Arrangörerna svarar med att porta Nya Tider, den här gången med hänvisning till värdegrunden och god smak. Det resulterade givetvis i en lika stark Twitterstorm om att mässan inte ens själv tar yttrandefriheten på allvar. Till slut får Nya Tider trots allt ställa ut på mässan som det var tänkt. Byrån misstänker att valet att hänvisa till det juridiskt bindande avtalet bygger på en from förhoppning från arrangörernas sida att slippa använda sig av principerna igen.

Svenska Nyhetsbyrån

Regeringen fortsätter att svinga vilt mot Sverigedemokraterna i hopp om att stoppa Socialdemokraternas väljartapp till partiet. Samtidigt skryter regeringen om att ha kraftigt minskat kostnaderna för invandringen.

Som om inte detta vore nog ska besparingarna möjliggöra ökade satsningar på biståndet. Regeringen är noga med att slå mynt av sin humanitära storhet. Byrån ser fram emot att höra statsminister Stefan Löfven (S) förklara på vilket sätt detta skiljer sig från SD:s politik.

Solklart, Fridolin!

Tack vare EU-kommissionen har det uppenbarats att den rödgröna regeringen i fråga om anledningen att straffskatten på solcellsanläggningar infördes höll sig med ett väl löst förhållande till sanningen. Det sades vara på grund av EU-krav, vilket alltså har visat sig vara direkt felaktigt.

Frågan som återstår är således huruvida regeringen antingen inte själva begrep detta eller om den förstod vad den gjorde och medvetet ljög om det hela. I klarspråk gäller det om regeringen är korkad eller ond. Byrån avhåller sig från vidare spekulation i frågan men konstaterar att man inte nödvändigtvis måste välja.

Fasta principer

Cirkusen kring Göteborgs bokmässa och huruvida högerextrema Nya Tider ska få ställa ut där eller inte har varit mer än lovligt snurrig. I begynnelsen avtalade parterna om att Nya Tider skulle delta med en monter. Det var en principfråga från mässarrangörens sida, inte minst då årets mässa har temat yttrandefrihet. Sedan blev det ett debattörsuppror på Twitter som menade att bokmässan nu blivit en brun verksamhet.

Arrangörerna svarar med att porta Nya Tider, den här gången med hänvisning till värdegrunden och god smak. Det resulterade givetvis i en lika stark Twitterstorm om att mässan inte ens själv tar yttrandefriheten på allvar. Till slut får Nya Tider trots allt ställa ut på mässan som det var tänkt. Byrån misstänker att valet att hänvisa till det juridiskt bindande avtalet bygger på en from förhoppning från arrangörernas sida att slippa använda sig av principerna igen.

Svenska Nyhetsbyrån