2016-09-01 06:00

2016-09-01 06:00

Statens kommunbank

LEDARSTICK

Migrationsverket verkar ha satt i system att ligga efter med betalningar för asylmottagandet till många svenska kommuner. För Filipstads del handlar det om så mycket som 40 miljoner kronor, vilket inte är ett oansenligt belopp för en liten kommun.

Om inte Migrationsverket snabbar på så kan kommunen tvingas låna beloppet för att inte få minus i kassan. Det berättade kommunchefen Claes Hultgren för kommunstyrelsen häromdagen.

Det är fullkomligt oacceptabelt att kommuner på detta sätt tvingas att vara en bank åt staten. Staten måste skyndsamt ersätta kostnaderna. Men eftersom det uppenbarligen inte går att lita på att de gör det så borde det snarare vara så att staten betalar ut beloppen i förväg. Det är illa nog att kommunerna själva får stå för kostnaderna för försörjningen efter två år. Den här ofrivilliga bankverksamheten spär bara på problemen.

Om inte Migrationsverket snabbar på så kan kommunen tvingas låna beloppet för att inte få minus i kassan. Det berättade kommunchefen Claes Hultgren för kommunstyrelsen häromdagen.

Det är fullkomligt oacceptabelt att kommuner på detta sätt tvingas att vara en bank åt staten. Staten måste skyndsamt ersätta kostnaderna. Men eftersom det uppenbarligen inte går att lita på att de gör det så borde det snarare vara så att staten betalar ut beloppen i förväg. Det är illa nog att kommunerna själva får stå för kostnaderna för försörjningen efter två år. Den här ofrivilliga bankverksamheten spär bara på problemen.