2016-07-20 06:00

2016-07-20 06:00

Framskjuten skattefrihet

LEDARSTICK

I måndags den 18 juli inföll den så kallade Skattefridagen, vilken definieras som den dag då en genomsnittlig inkomsttagare tjänat ihop tillräckligt för att betala alla skatter under året. Från och med då arbetar man således för sig själv och inte för staten.

I år var det också ett trendbrott då dagen inföll två dagar senare. Dessutom har skatteandelen höjts från 53,8 procent till 54,4 procent, vilket beror på att skatterna för hushåll ökat för första gången på många år. Regeringens skattehöjningar drabbar alltså vanligt folk.

I år var det också ett trendbrott då dagen inföll två dagar senare. Dessutom har skatteandelen höjts från 53,8 procent till 54,4 procent, vilket beror på att skatterna för hushåll ökat för första gången på många år. Regeringens skattehöjningar drabbar alltså vanligt folk.