2016-06-11 06:00

2016-06-11 06:00

Fortsatt hyresvärd

Karlstads kommuns misslyckade uppsägning av Hells Angels från gården i Härtsöga kommer nu att kosta skattebetalarna 127 950 kronor i rättegångskostnader till motparten. Detta sedan man förlorat i sista instans, Högsta domstolen. Det förvånar inte. Det var uppenbart att kommunen tabbade sig redan från början när de i hastigheten missade att ha med en formulering om medling i hyresnämnden när de gjorde sin uppsägning. Det är bara att beklaga, men kommunen har sig själva att skylla.

Nu försöker de säga upp HA med motiveringen att fastigheten inte är försäkrad. Det ärendet lär också komma upp i HD så småningom. Under tiden fortsätter Karlstad att vara hyresvärdar åt Hells Angels.

Karlstads kommuns misslyckade uppsägning av Hells Angels från gården i Härtsöga kommer nu att kosta skattebetalarna 127 950 kronor i rättegångskostnader till motparten. Detta sedan man förlorat i sista instans, Högsta domstolen. Det förvånar inte. Det var uppenbart att kommunen tabbade sig redan från början när de i hastigheten missade att ha med en formulering om medling i hyresnämnden när de gjorde sin uppsägning. Det är bara att beklaga, men kommunen har sig själva att skylla.

Nu försöker de säga upp HA med motiveringen att fastigheten inte är försäkrad. Det ärendet lär också komma upp i HD så småningom. Under tiden fortsätter Karlstad att vara hyresvärdar åt Hells Angels.