2016-06-09 06:00

2016-06-09 06:00

Svenskt stöd för frihandel

64 procent av svenska folket är för ett frihandelsavtal mellan EU och Förenta Staterna (TTIP).

Det är en uppgång med 3 procentenheter jämfört med 2014. Bara 23 procent var emot. Detta enligt en opinionsmätning som Sifo har gjort för Europaportalens räkning.

Det är naturligt att det i ett litet exportberoende land som Sverige finns en folklig medvetenhet om frihandelns betydelse för vårt välstånd. Den många gånger osakliga debatten om TTIP har tack och lov inte påverkat den inställningen.

Det är en uppgång med 3 procentenheter jämfört med 2014. Bara 23 procent var emot. Detta enligt en opinionsmätning som Sifo har gjort för Europaportalens räkning.

Det är naturligt att det i ett litet exportberoende land som Sverige finns en folklig medvetenhet om frihandelns betydelse för vårt välstånd. Den många gånger osakliga debatten om TTIP har tack och lov inte påverkat den inställningen.