2016-06-09 06:00

2016-06-09 06:00

Innovationsproblem

Stiftelsen Inova, som arbetar med att förverkliga olika innovationer i Värmland, har stora ekonomiska problem och dess framtid är hotad. De har ingen finansiering för 2017 eftersom stödet från EU:s regionala fond minskar.

Det visar på vådan att förlita sig på olika former av offentligt stöd för sin verksamhet. Hela innovationssystemet måste därför ses över ordentligt så att fler externa finansiärer kommer in, och att det då också skaps mer långsiktighet.

Det visar på vådan att förlita sig på olika former av offentligt stöd för sin verksamhet. Hela innovationssystemet måste därför ses över ordentligt så att fler externa finansiärer kommer in, och att det då också skaps mer långsiktighet.