2016-06-07 06:00

2016-06-07 06:00

Stopp för stoppen?

I förra veckan beslöt Värmlandstrafiks styrelse om en nedläggning av ett flertal tågstationer på Värmlands- och Fryksdalsbanan, vilket lett till protester från många håll.

Men den styrande majoriteten i landstinget vill nu att kollektivtrafiknämnden tar beslut om trafikplikt för att behålla stationerna tills dess det gjorts en utredning om för- och nackdelarna. Det kan man ju tycka är något som borde ha gjorts redan, men Värmlandstrafiks beslut verkar onekligen förhastat och gjort utan tillräckligt underlag. Varför skulle man till exempel inte kunna ha vissa snabbavgångar med färre stopp, men andra som stannar oftare?

Men den styrande majoriteten i landstinget vill nu att kollektivtrafiknämnden tar beslut om trafikplikt för att behålla stationerna tills dess det gjorts en utredning om för- och nackdelarna. Det kan man ju tycka är något som borde ha gjorts redan, men Värmlandstrafiks beslut verkar onekligen förhastat och gjort utan tillräckligt underlag. Varför skulle man till exempel inte kunna ha vissa snabbavgångar med färre stopp, men andra som stannar oftare?