2016-05-13 06:00

2016-05-13 06:00

Dubbla stolar

LEDARSTICK

Både tekniska nämndens ordförande i Kil Berndt Björkman (C) och kommunchefen Jan-Olov Ragnarsson sitter i styrelsen för Kils Trä- och Byggvaror, som kommunen samtidigt under flera år gjort olagliga direktupphandlingar hos.

Om detta har SVT Nyheter Värmland berättat och nu tilltar den berättigade kritiken, bland annat från Moderaterna.

Det är verkligen inte lämpligt med sådana här sidouppdrag och därför borde Björkman och Ragnarsson snarast välja vilka stolar de skall sitta på. Och kommunen måste sluta direktupphandla hos företaget.

Om detta har SVT Nyheter Värmland berättat och nu tilltar den berättigade kritiken, bland annat från Moderaterna.

Det är verkligen inte lämpligt med sådana här sidouppdrag och därför borde Björkman och Ragnarsson snarast välja vilka stolar de skall sitta på. Och kommunen måste sluta direktupphandla hos företaget.