2016-04-29 06:00

2016-04-29 06:00

Blir det en försäljning?

Först i augusti kommer man i gång med att reparera de två stillastående kommunägda vindkraftverken i Vänern. Det beräknas gå löst på mer än 24 miljoner kronor. Först därefter kommer arbetet med att hitta intresserade köpare att inledas.

Visst är det bra att Karlstad och Hammarö äntligen vill göra sig av med de förlustbringande snurrorna. Men man kan befara att om det efter de dyra reparationerna blir svårt att hitta köpare så kommer de att fortsätta driva verken, med nya dyra reparationer av de felkonstruerade verken framöver som följd.

Bättre hade varit att ta förlusterna nu och helt enkelt riva de trasiga verken och snarast avyttra de återstående.

Först i augusti kommer man i gång med att reparera de två stillastående kommunägda vindkraftverken i Vänern. Det beräknas gå löst på mer än 24 miljoner kronor. Först därefter kommer arbetet med att hitta intresserade köpare att inledas.

Visst är det bra att Karlstad och Hammarö äntligen vill göra sig av med de förlustbringande snurrorna. Men man kan befara att om det efter de dyra reparationerna blir svårt att hitta köpare så kommer de att fortsätta driva verken, med nya dyra reparationer av de felkonstruerade verken framöver som följd.

Bättre hade varit att ta förlusterna nu och helt enkelt riva de trasiga verken och snarast avyttra de återstående.