2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

Äntligen avveckling

Äntligen gör sig Hammarö kommun av med det förlusttyngda bolaget Sätterstrand Business Park. Det har under lång tid inte varit försvarbart att driva bolaget vidare och frågan är varför kommunpolitikerna under åren dragit ut på det hela. Det fanns knappast vid horisonten att det en gång skulle bära sig. Det är näppeligen en kommunal kärnuppgift att driva ett sådant här bolag.

Det var bara Socialdemokraterna som ville behålla Sätterstrand och att samarbetspartierna Vänstern och Centern gick emot kan få det att börja gnissla mellan dem.

Äntligen gör sig Hammarö kommun av med det förlusttyngda bolaget Sätterstrand Business Park. Det har under lång tid inte varit försvarbart att driva bolaget vidare och frågan är varför kommunpolitikerna under åren dragit ut på det hela. Det fanns knappast vid horisonten att det en gång skulle bära sig. Det är näppeligen en kommunal kärnuppgift att driva ett sådant här bolag.

Det var bara Socialdemokraterna som ville behålla Sätterstrand och att samarbetspartierna Vänstern och Centern gick emot kan få det att börja gnissla mellan dem.