2016-03-31 06:00

2016-03-31 10:57

Utrym lägret

Att upprätta ett campingläger i Karlstad för framför allt romska tiggare från Rumänien och Bulgarien var ingen bra idé, hur tillfällig denna ”lösning” än sades vara.

Risken var överhängande att det i stället skulle bli en kommunalt sanktionerad permanent kåkstad. Detta verkar också vara det Socialdemokraterna, som nu svängt i frågan, vill göra.

Men den blågröna majoriteten står (hittills) på sig och i morgon skall campingen vara utrymd. Det återstår att se hur det blir med den saken, men stängningen kommer inte som en nyhet. Dessutom skall det nu också råda nolltolerans mot illegala bosättningar. Förhoppningsvis kan man få de så kallade EU-migranterna att åka hem. Tiggeri i Sverige är ingen lösning på problemen med fattigdom och diskriminering i deras hemländer.

Risken var överhängande att det i stället skulle bli en kommunalt sanktionerad permanent kåkstad. Detta verkar också vara det Socialdemokraterna, som nu svängt i frågan, vill göra.

Men den blågröna majoriteten står (hittills) på sig och i morgon skall campingen vara utrymd. Det återstår att se hur det blir med den saken, men stängningen kommer inte som en nyhet. Dessutom skall det nu också råda nolltolerans mot illegala bosättningar. Förhoppningsvis kan man få de så kallade EU-migranterna att åka hem. Tiggeri i Sverige är ingen lösning på problemen med fattigdom och diskriminering i deras hemländer.