2016-03-23 06:00

2016-03-23 06:00

Tillbakadragen

Henrik Lindblom (L) drar tillbaka sin kandidatur att åter bli ordförande för Karlstads flygplats styrelse. Något annat hade varit rent utmanande. Det var illa nog att det ens var påtänkt, givet att han i högsta grad, genom att attestera flygplatschefen Landmarks vidlyftiga fakturor, varit medskyldig till den uppkomna situationen.

Nu utreds hela härvan och kommunen har även inlett en översyn över hur representation och liknande fungerar i övriga kommunkoncernen. Det verkar ju tyvärr behövas. Flygplatsen är bra och behövs men det här stärker knappast dess ställning.

Henrik Lindblom (L) drar tillbaka sin kandidatur att åter bli ordförande för Karlstads flygplats styrelse. Något annat hade varit rent utmanande. Det var illa nog att det ens var påtänkt, givet att han i högsta grad, genom att attestera flygplatschefen Landmarks vidlyftiga fakturor, varit medskyldig till den uppkomna situationen.

Nu utreds hela härvan och kommunen har även inlett en översyn över hur representation och liknande fungerar i övriga kommunkoncernen. Det verkar ju tyvärr behövas. Flygplatsen är bra och behövs men det här stärker knappast dess ställning.