2016-03-23 06:00

2016-03-23 06:00

Stickande i sommar

Den segdragna myggplågan i Deje ser ut att fortsätta ännu några år. Först nu, efter många år, har kommunpolitikerna tydligen insett att de inte har kompetensen att bekämpa de besvärliga myggen. Under tiden får de drabbade Dejeborna fortsätta att lida.

Den handfull personer i landet som verkar kunna klara av det här är dessvärre uppbokade i Nedre Dalälven under den aktuella perioden. Det verkar ju onekligen en smula märkligt att det finns så få som vet hur man bekämpar mygg! Är detta en kunskap som först nu kommit Forshagapolitikerna till del? I alla händelser borde de ju ha agerat för flera år sedan, särskilt om det är så att det behövs statliga insatser för bekämpa myggen.

Den segdragna myggplågan i Deje ser ut att fortsätta ännu några år. Först nu, efter många år, har kommunpolitikerna tydligen insett att de inte har kompetensen att bekämpa de besvärliga myggen. Under tiden får de drabbade Dejeborna fortsätta att lida.

Den handfull personer i landet som verkar kunna klara av det här är dessvärre uppbokade i Nedre Dalälven under den aktuella perioden. Det verkar ju onekligen en smula märkligt att det finns så få som vet hur man bekämpar mygg! Är detta en kunskap som först nu kommit Forshagapolitikerna till del? I alla händelser borde de ju ha agerat för flera år sedan, särskilt om det är så att det behövs statliga insatser för bekämpa myggen.