2016-03-11 06:00

2016-03-11 06:00

Avveckla Sätterstrand

LEDARSTICK

Sätterstrand Business Park har varit ett ekonomiskt sorgebarn för Hammarö kommun, som upprepade gånger fått pumpa in miljoner i bolaget, ända sedan starten. För första gången tvingas de nu upprätta en kontrollbalansräkning sedan halva aktiekapitalet förbrukats.

Det är nu hög tid att avveckla bolaget istället för att pumpa in nya pengar i en verksamhet som uppenbarligen aldrig kommer att löna sig. Sedan får man hitta andra lösningar för parkens hyresgäster.

Det är nu hög tid att avveckla bolaget istället för att pumpa in nya pengar i en verksamhet som uppenbarligen aldrig kommer att löna sig. Sedan får man hitta andra lösningar för parkens hyresgäster.