2016-03-10 06:00

2016-03-10 06:00

50 eller 70?

LEDARSTICK

Hur fort får man köra i Kristinehamn? Frågan är befogad sedan det visar sig att det åtminstone i Odenrondellen under flera år stått en sak på skylten och en annan i kommunens föreskrifter, med följd att ett okänt antal bilister förmodligen blivit felaktigt bötfällda. Till och med körkort kan ha rykt, med stora negativa personliga konsekvenser.

Nu har man eventuellt hittat någon tillfällig föreskrift, men det hela vittnar ändå om ett oacceptabelt vårdslöst hanterande. Det måste vara glasklart för alla och envar redan från början vilka hastighetsbegränsningar det är som gäller.

Nu har man eventuellt hittat någon tillfällig föreskrift, men det hela vittnar ändå om ett oacceptabelt vårdslöst hanterande. Det måste vara glasklart för alla och envar redan från början vilka hastighetsbegränsningar det är som gäller.