2016-02-25 06:00

2016-02-25 06:00

Behåll Fryksdalsbanan

Underhållet på våra järnvägar är så eftersatt att Trafikverket kanske måste stänga några banor för att spara pengar och ha råd att reparera andra. En av de sträckor som ligger i farozonen är Fryksdalsbanan.

Det här är faktiskt helt oacceptabelt. Det är inte Fryksdalsbanans och värmlänningarnas fel att politikerna genom åren inte skjutit till tillräckligt med medel för att underhålla spåren. Ändå kan de nu komma att straffas för dessa underlåtenhetssynder genom en nedläggning.

Nej, istället måste staten se till att skjuta till tillräckligt med resurser så att Fryksdalsbanan – och andra missgynnade sträckor i landet – får den upprustning som behövs för att tågtrafiken kan leva vidare.

Det här är faktiskt helt oacceptabelt. Det är inte Fryksdalsbanans och värmlänningarnas fel att politikerna genom åren inte skjutit till tillräckligt med medel för att underhålla spåren. Ändå kan de nu komma att straffas för dessa underlåtenhetssynder genom en nedläggning.

Nej, istället måste staten se till att skjuta till tillräckligt med resurser så att Fryksdalsbanan – och andra missgynnade sträckor i landet – får den upprustning som behövs för att tågtrafiken kan leva vidare.