2016-02-13 06:00

2016-02-13 06:00

Olika verklighetsbilder

LEDARSTICK

Måndagens stora slagsmål på Jättestenskolan i Grums har lett till att väktare fått sättas in på skolan för att garantera ordningen. Men det har också lett till en uppslitande debatt på skolan om den är bra eller dålig. Blotta faktum att väktare satts in borde stämma till eftertanke, men flera på skolan har reagerat mot det dåliga rykte som händelsen fört med sig.

På initiativ av skolledningen har det cirkulerat ett upprop där elever uppmanats skriva på att Jättestenskolan visst är en trygg och bra skola. Men den åtgärden verkar nästan lite väl desperat, en form av förnekelse, som också utsätter eleverna för ett otillbörligt grupptryck. För det finns helt klart elever som inte upplever det så. Detta förstärks också av när företrädare för skolan elevråd i gårdagens NWT gick ut och sade att det inte är mer bråk där än på andra skolor och att de trivs jättebra.

Risken finns att man med detta inte tar itu med problemen eller tar de elever och andra som är oroliga på allvar, utan i stället misstänkliggörs.

På initiativ av skolledningen har det cirkulerat ett upprop där elever uppmanats skriva på att Jättestenskolan visst är en trygg och bra skola. Men den åtgärden verkar nästan lite väl desperat, en form av förnekelse, som också utsätter eleverna för ett otillbörligt grupptryck. För det finns helt klart elever som inte upplever det så. Detta förstärks också av när företrädare för skolan elevråd i gårdagens NWT gick ut och sade att det inte är mer bråk där än på andra skolor och att de trivs jättebra.

Risken finns att man med detta inte tar itu med problemen eller tar de elever och andra som är oroliga på allvar, utan i stället misstänkliggörs.