2016-01-29 06:00

2016-01-29 21:28

Fortsatt majoritet för Nato

49 procent

... av svenskarna stödjer ett medlemskap i försvarsalliansen Nato. Detta enligt den årliga mätning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) låter göra om försvarsviljan. 34 procent är samtidigt motståndare. Redan år 2014 skedde en omsvängning i Natofrågan och förespråkarna har tredubblats sedan 2012.

När det gäller Sveriges värdlandsavtal med Nato är stödet 50 procent och bara 15 procent mot.

Nu är det perfekta tillfället att smida medan järnet är varmt, men tyvärr är den rödgröna regeringen helt avvisande i sin gamla otidsenliga neutralitetsvurm.

49 procent

... av svenskarna stödjer ett medlemskap i försvarsalliansen Nato. Detta enligt den årliga mätning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) låter göra om försvarsviljan. 34 procent är samtidigt motståndare. Redan år 2014 skedde en omsvängning i Natofrågan och förespråkarna har tredubblats sedan 2012.

När det gäller Sveriges värdlandsavtal med Nato är stödet 50 procent och bara 15 procent mot.

Nu är det perfekta tillfället att smida medan järnet är varmt, men tyvärr är den rödgröna regeringen helt avvisande i sin gamla otidsenliga neutralitetsvurm.