2016-01-15 06:00

2016-01-15 06:00

Mjölkig succé

Det har varit en formidabel succé för den lokalt producerade Värmlandsmjölken från Wermlands Mejeri sedan starten i höstas. Trots ett lite dyrare pris, men där en extra krona oavkortat går till mjölkbonden, har efterfrågan ofta varit betydligt större än tillgången.

Nu får mejeriet investera mera för att kunna möta konsumenterna så att de slipper se tomma hyllor i butiken. Det kan inte vara något annat än ett gott betyg åt detta lokala initiativ på den kris som mjölkbönderna i Sverige och Värmland upplever.

Det har varit en formidabel succé för den lokalt producerade Värmlandsmjölken från Wermlands Mejeri sedan starten i höstas. Trots ett lite dyrare pris, men där en extra krona oavkortat går till mjölkbonden, har efterfrågan ofta varit betydligt större än tillgången.

Nu får mejeriet investera mera för att kunna möta konsumenterna så att de slipper se tomma hyllor i butiken. Det kan inte vara något annat än ett gott betyg åt detta lokala initiativ på den kris som mjölkbönderna i Sverige och Värmland upplever.