2016-01-14 06:00

2016-01-14 06:00

Värnlösa Sverige

58 procent av svenska folket har litet förtroende för att försvaret kan värna Sveriges gränser mot intrång och kränkningar från främmande makt. Detta enligt en mätning som gjorts av DN/Ipsos. Endast 16 procent tror att försvaret klarar av denna uppgift. Siffrorna har inte ändrats markant jämfört med förra året, trots det nya försvarsbeslutet som innebar en liten förstärkning.

En majoritet om 54 procent vill också ge försvaret ökade resurser, medan 33 vill behålla dagens nivå och bara 6 procent vill rusta ned.

Det visar att svenska folket tar försvagningen av försvaret på allvar och detta borde vara något för politikerna att ta fasta på och inte nöja sig med den högst marginella förstärkning som det beslutats om.

58 procent av svenska folket har litet förtroende för att försvaret kan värna Sveriges gränser mot intrång och kränkningar från främmande makt. Detta enligt en mätning som gjorts av DN/Ipsos. Endast 16 procent tror att försvaret klarar av denna uppgift. Siffrorna har inte ändrats markant jämfört med förra året, trots det nya försvarsbeslutet som innebar en liten förstärkning.

En majoritet om 54 procent vill också ge försvaret ökade resurser, medan 33 vill behålla dagens nivå och bara 6 procent vill rusta ned.

Det visar att svenska folket tar försvagningen av försvaret på allvar och detta borde vara något för politikerna att ta fasta på och inte nöja sig med den högst marginella förstärkning som det beslutats om.