2015-12-02 06:00

2015-12-02 06:00

Uppskjutet om Råda

Beslutet om att flytta mellanstadieeleverna från Råda skola till Ekshärad skjuts upp. Protesterna från föräldrarna har varit många och Socialdemokraterna verkar nu ha fått kalla fötter. Det undrar inte på. Lokal skolopinion har fått många partier i Värmland på fall och S i Hagfors vill väl inte bli ännu ett i raden.

Beslutet om att flytta mellanstadieeleverna från Råda skola till Ekshärad skjuts upp. Protesterna från föräldrarna har varit många och Socialdemokraterna verkar nu ha fått kalla fötter. Det undrar inte på. Lokal skolopinion har fått många partier i Värmland på fall och S i Hagfors vill väl inte bli ännu ett i raden.